header

Informationsbrev December 2007
•     Styrelsen har beslutat om att byta ekonomisk förvaltare från januari 2008 till HSB förvaltning. Det då vi inte funnit att Fastighetsägarna i Stockholm kunnat tillgodose de behov vi har på en ekonomisk förvaltare. Vi hoppas på ett gott samarbete med HSB. Om ni använder er av autogiro för inbetalning av hyran så måste man ansöka om det även hos HSB, det följer inte automatiskt med till HSB. Det innebär att januarihyran måste betalas in på annat sätt än autogirot. Om ni har frågor så är det bara att kontakta HSB på t.785 30 00.
•    Stambytet! Vi är just nu uppe i processen att visa lägenheter och övriga utrymmen för de företag som vill vara med att lämna anbud på vårt stambyte. Sista inlämningsdag på upphandlingen till ÅF konsult är den 17 december. Efter det ska styrelsen tillsammans med Peter Hjelmze på ÅF gå igenom inkomna offerter. Så snart styrelsen vet mer så kommer information till alla medlemmar. I anbudsunderlaget har vi satt en vid (start mellan mars-augusti 2008) uppstartstid för att få så många offerter som möjligt.
•    Julgranarna kommer snart upp igen i entréerna, passa på att sätta just din julhälsning till grannarna i granen!

Nu till, att tänka på punkterna:
•    Styrelsen kommer att ställa salt och sopkvastar vid entréerna så vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla snö och isfritt framför port och i trapp.
•    Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Cemi förvaltning att hämta dem.
•    Styrelsen sammanträder vanligtvis 1 gång i månaden då vi hanterar försäljningar, andrahandsuthyrningar och övriga medlemsärenden, det är därför bra om alla är ute i tid med de ärenden som styrelsen ska besluta om.
•    Om du tänker göra omfattande renovering av din lägenhet som kan resultera i ny planlösning för lägenheten så ska det godkännas av styrelsen. Ritningar av den nya planlösningen ska i dessa fall lämnas till styrelsen som fattar beslut i frågan på ordinarie styrelsemöte.


Styrelsen vill tacka trädgårdsgruppen för den lövstädning som de själva utfört i höst! Tack det ser väldigt fint ut i våra rabatter tack vare er!

Vi vill också passa på att önska alla boende i Arkitekten 7 en riktigt skön jul och nyårshelg!
Cilla, Birgitta, Jan, Per, Tobias, Bertil, Bo-Gösta, Patrik, Helen, Olof, Lennart och Eva