header

Information juni 2016

 

Fönsterrenovering

Nu är det äntligen dags! Under hösten kommer vi byta fönster i fastigheten. Det blir ny båge med befintlig karm. Det är bara de fönster som inte redan är utbytta som kommer att bytas ut.

Vi planerar för att göra en provmontering i en lägenhet först, innan arbetet i övriga fastigheten startar. Entreprenören kommer att avisera när arbetet i fastigheten påbörjas.

 

Trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

Window renovation

Finally it’s time! During the autumn we will replace the windows in our property. It will be a new sash with the existing frame. It's only the windows which have not already been changed that will be replaced.

We plan to do a test fitting in one apartment first, before work in the rest of the property starts. The contractor will announce when work begins in the property.

 

Have a nice summer!

 

Sincerely,
The board