header

Information om TV, Bredband och Telefoni

Föreningen installerade fibernät i fastigheten under 2009. Alla hushåll är anslutna till fibernätet.
Föreningen har avtal med Telia som är leverantör av bredband, TV och telefoni via fibernätet.

Följande ingår i månadsavgiften

Telia Bredband FiberLan
Kostnaden för bredbandsuppkoppling 100 Mbit/s (50/8-100/10 Mbit/s) är inkluderad i månadsavgiften.

Telia Digital-TV
Kostnaden för Digital-TV med Telias "Grundutbud Lagom" (18 kanaler) är inkluderad i månadsavgiften.
Rörliga kostnader för video on demand m.m. betalas av lägenhetesinnehavaren.

Telia Bredbandstelefoni
Kostnaden för den fasta månadsavgiften för Telia bredbandstelefoni är inkluderad i månadsavgiften.
Rörliga kostnader för samtal m.m. betalas av lägenhetesinnehavaren.

Vid uppgradering av kanalutbud eller bandbredd ska Telia dra av kostnaden för grundpaketet som ingår i avgiften.

Utrustning tillhörande lägenheten

Till varje lägenhet finns det 1 Telia Gateway, 2 digitalboxar med fjärrkontroll, 1 tv-switch, samt tillhörande kablar. Dessa ägs av föreningen och ska lämnas över till ny ägare vid flytt. Vid behov av nya boxar beställs dessa via Telia och kostnaden står lägenhetsinnehavaren själv för.

Koder för inloggning till digitalboxarna för varje lägenhet skall också lämnas över vid flytt. Om koderna saknas har styrelsen en lista över alla koder per lägenhet.

Kontakta Telia

Kundtjänst för fiberlan och stadsnät: 020-755 766
Support för fiberlan, stadsnät och bredbandstelefoni: 020-240 250
Hemsida: www.telia.se/fiberlan

(För smidigast kontakt med Telia, var tydlig med att fastigheten har fiberlan.)