header

Bra att veta om störningar och klagomål


En bostadsrättsförening är ofta ett tvärsnitt av samhället.
Vi är alla olika men ska ändå samsas om villkoren för vårt boende.
Ibland kan det uppstå konflikter även om det inte är vanligt

Det är viktigt att vi accepterar människors egenheter.
Även det udda och excentriska måste få plats i vår förening.
Det kan både glädja och berika vår vardag. Men om det avvikande
någon gång skulle bli en belastning för andra boende i föreningen
kan styrelsen vara tvingad att gripa in.

Skulle du uppleva något som störande eller besvärande så tala alltid
först med grannen ifråga innan du för ärendet till styrelsen.
I nästan alla fall går det att lösa om du berättar att du blir störd.

Eftersom styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön,
eller som det står i bostadsrättslagen; "ordning, sundhet och gott skick",
kan störningen i sällsynta fall bli en styrelsefråga.

Fester kan bli ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög.
Men det måste vara tillåtet att ha fest någon gång emellanåt.

De fall som kan vara uppsägningsgrundande p g a störning kan vara om en boende
konsekvent grälar med sina grannar, inte ser efter sina husdjur eller samlar på sig skräp i lägenheten.
Då tar styrelsen itu med problemet. .

Vet du om att du kommer att föra oväsen, om du t ex ska renovera,
hålla fest eller liknande, så sätt upp en lapp i trapphuset så att dina grannar vet om det.
Då har man ofta en större toleransnivå och förståelse för det som sker.

Har du frågor om störningar så tveka inte att ta kontakt med styrelsen.