header

Styrelsen i BRF Arkitekten 7

Styrelsen i Brf Arkitekten 7 består av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar.

Ordförande
Per Madsén

Ledamöter
Alexander Mattsson
Ensi Fard
Mangalik Eriksson
Mousa Refai
Per Moberg
Rickard Roos

Suppleanter
Anders Halldin
Ann-Charlotte Blom

 

Vill du kontakta styrelsen görs detta på vår gemensamma mail info@arkitekten7.com

Revisorer

I Brf Arkitekten 7 finns två revisorer (intern och extern) och två revisorsuppleanter (intern och extern). Föreningens revisorer har som uppgift att bland annat granska årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av Brf Arkitekten 7.

Föreningens interna revisor
Veronica Noueched

Föreningens externa revisor
Joakim Häll, BoRevision AB

Föreningens interna revisorsuppleant
Fredrik Eriksson

Föreningens externa revisorsuppleant
Daniel Yousif, BoRevision AB

Övriga uppdrag

Valberedning
Carina Hillin
Malin Castelius
Hans Lunell

Hyresfrågor samt Medlemsärenden
Per Madsén

Hemsideansvariga
Alexander Mattsson