header

Styrelsen i BRF Arkitekten 7

Styrelsen i Brf Arkitekten 7 består av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma tillgångar.

Ordförande
Per Madsén

Ledamöter
Ensi Fard
Martin Holmén
Alexander Mattsson
Elin Mattsson
Mousa Refai
Rickard Roos

Suppleanter
Anders Halldin
Per Moberg

 

Vill du kontakta styrelsen görs detta på vår gemensamma mail info@arkitekten7.com

 

Revisorer

I Brf Arkitekten 7 finns två revisorer (intern och extern) och två revisorsuppleanter (intern och extern). Föreningens revisorer har som uppgift att bland annat granska årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av Brf Arkitekten 7.

Föreningens interna revisor
Veronica Noueched

Föreningens externa revisor
Joakim Häll, BoRevision AB

Föreningens interna revisorsuppleant
Kicki Blom

Föreningens externa revisorsuppleant
Daniel Yousif, BoRevision AB

 

Övriga uppdrag

Valberedning
Erik Molin
Maria Karlsson
Carina Hillin
 

Hyresfrågor samt Medlemsärenden
Per Madsén

Hemsideansvariga
Erik Molin
Maria Karlsson