header

 

Sophantering i föreningen

Lämna ditt avfall på rätt ställe enligt informationen nedan. Om avfall sorteras fel kan vår bostadsrättsförening få extra kostnader.


Hushållssopor

Hushållssopor lämnas i de låsta sophusen på trottoaren utanför huset (vid trappan till terrassen).
Se till att inga sopor hamnar på marken och utanför sopkärlen. Sophämtarna uppmanar oss att inte fylla sopkärlen över kanten.
Det är inte tillåtet att förvara soporna i trapphuset innan de slängs.

 

Tidningar

Tidningar och returpapper lämnas i de blå behållarna på trottoaren utanför huset (under trappan till terrassen).
Det är viktigt att inget annat än vad som är tillåtet hamnar i de blå behållarna, se nedan.

I tidningsinsamlingen kan du lämna:

 • Dagstidingar
 • Veckotidningar
 • Broschyrer
 • Reklamblad
 • Kataloger
 • Kontorspapper
 • Pocketböcker - om ingen annan vill läsa dem!

I tidningsinsamlingen får du INTE lämna:

 • Bärkassar i papper (papp/wellpapp)
 • Post-it-lappar
 • Fönsterkuvert
 • Gummerade kuvert
 • Plastat papper
 • Plastpåsar
 • Inbundna böcker

 

Matavfall

Matavfall kan lämnas i de bruna behållarna på trottaren utanför huset (under trappan till terrassen). Matavfall måste lämnas i särskilda papperspåsar avsedda för matavfallssortering, dessa påsar finns att hämta i tvättstugan i 6an.
Det är viktigt att inget annat än matavfall och avsedda papperspåsar hamnar i de bruna behållarna.
Kontakta styrelsen för information och startpaket för att komma igång med sortering av matavfall.

 

Grovsopor

ÅVC samt miljöbil

Här kan du lämna grovavfall och farligt avfall:

 • Närmaste sopstation är SÖRAB Återvinningscentral Kvarnkullen, Enköpingsvägen 129, Sundbyberg. Telefon för öppettider 08-505 804 00.
  Information finns också på deras hemsida http://www.sorab.se/

 • En miljöbil för grovsopor och farligt avfall står varje helgfri torsdag klockan 17 - 18.30 på Solnaplan.

Föreningens grovsoprum
Vi har ett eget grovsoprum i nedre källargången omedelbart intill cykelrummen.
Under 2010 tvingades vi låsa grovsoprummet med anledning av att det inte sköttes enligt de regler som finns uppsatta.

För att kunna utnyttja grovsoprummet kan du låna en nyckel hos någon i styrelsen på måndagar udda veckor kl 18-20.
Information om vilka i styrelsen som har nyckel finns uppsatt på dörren till grovsoprummet.

Endast tillåtna grovsopor får lämnas i grovsoprummet.
Förteckning över otillåtna grovsopor finns anslagen på grovsoprummets dörr.
Lägg soporna i rätt behållare.
Tänk på att vika ihop eller ta isär kartonger och dylikt för att spara utrymme. Vi betalar för volymen av sopor i grovsoprummet.
Ingenting får ställas i gången utanför.

Otillåtna sopor skall fraktas bort av lägenhetsinnehavaren själv.

 

Till återvinning

Glas och förpackningar
Förpackningar och andra återvinningsbara sopor lämnas i de uppsamlingskärl för metall, plast, glas och pappersförpackningar som finns nedanför Framnäsbacken på andra sidan järnvägen.

Batterier
Batterier kan lämnas i särskild behållare vid återvinningsstationen på andra sidan järnvägen.

 

Mer information om Solna Stads avfallshantering.