header

Information mars 2016

 

Matavfall bara i papperspåsar

Vi har uppmärksammat att någon sorterar sitt matavfall och slänger det i plastpåsar. Om det finns plast bland vårt matavfall kan det inte användas för att göra biogas. Istället går det som vanliga hushållssopor och vi får betala.

Var snäll och sluta använda plastpåsar till matavfallet!

Matavfallet får bara slängas i de särskilda bruna papperspåsar som finns att hämta i tvättstugan i 6an.

Läs mer om matavfall i Solna: https://www.solna.se/matavfall

 

Städdag 26 april

Under april planerar vi en gemensam städdag, 26 april kl 18.00.

Vi återkommer med mer information senare.

 

Fönsterrenovering

Vårt ärende för att få bygglov för en viss fönstertyp har tagits upp i domstol och vi väntar på avgörandet. Vi planerar för att kunna genomföra ett fönsterbyte i år. Vi återkommer när vi har ett beslut.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

Food waste only in paper bags

We have noticed that someone sort their food waste in plastic bags. If there are plastic in our food waste, it can not be used to make biogas. Instead it is collected as normal household waste and we have to pay.

Please stop using plastic bags for food waste!

Food waste may only be disposed of in the special brown paper bags which are available in the laundry room in no. 6.

Read more about food waste in Solna: https://www.solna.se/matavfall

 

Cleaning day April 26

In April we are planning a joint cleanup day, April 26 at 18:00.

We will come back with more information later.

 

Window renovation

Our case to get planning permission for a particular window type has been in court and we are now waiting for the decision. We are planning towards making the window replacement this year. We will come back with information once we have a decision.

 

Sincerely,
The board