header

Information april 2017

 

Städdag 4 maj, kl 18
Under maj planerar vi en gemensam städdag där vi städar och rensar både ute och inne.
Vi återkommer med mer information senare.

 

Trapphusmålning pågår
Som ni säkert har märkt så målas det i våra trapphus och källare nu. Snart ska även golvet i källaren målas, då kommer det att vara avstängt i källaren några dagar.
Efter att uppfräschningen av våra trapphus är klar vill vi be om att inte sätta upp saker på väggar eller lappar på dörrar (bortsett från ”ingen reklam”-skylt), för ett enhetligt intryck i våra trapphus.
Kom också ihåg att det inte är tillåtet att placera skor, dörrmattor eller andra saker i trappuppgångarna.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

 

Cleaning day May 4 at 18

In May we are planning a joint cleanup day, for cleaning and clearing both indoor and outdoor.
We will come back with more information later.

 

Stairwell painting ongoing
As you probably already noticed, our stairwells and basement are currently being painted. Soon the floor in the basement be painted too, then the basement will be shut off for a few days.
After the renewal in our stairwells we ask you not to put anything on walls or doors (except for ”no advertisement” sign), to keep a uniform appearance in our stairwells.
Also remember that it is not allowed to place shoes, door mats or other things in the stairwells.

 

Sincerely,
The board