header

Information Jul 2021

Julgranar sätts upp i entréerna. Häng gärna upp en julhälsning till grannarna i granen.

Levande ljus
Tänk på brandrisken!
Var försiktig med levande ljus och lämna inte tända ljus obevakade. Det är lämpligt att testa sin brandvarnare i samband med julen.Testa genom att trycka in testknappen i några sekunder, då ska brandvarnaren ge ifrån sig larmljudet

Grovsoprummet
I år är vi tyvärr tvungna att hålla grovsoprummet stängt p.g.a. problem med tömningen. Det står för många cyklar felparkerade så de har svårt att få ut behållarna. Cyklar får ej ställas mot väggarna utan endast i cykelställ. Barncyklar placeras i barnvagnsrummet. Pappersförpackningar slängs i returbehållare vid tunneln under järnvägen. Det förekommer att kartong slängs i våra tidningsreturbehållare. Detta får inte förekomma då det innebär att tidningspappret inte  kan återvinnas.

Julgranshämtning
Julgranar kan efter trettonhelgen lämnas vid trappan till terrassen, så ordnar vi bortforsling via fastighetsskötare.

Sopor
Tänk på hanteringen av sopor för att undvika skadedjur.

Låssystem
Vi beklagar att nytt låssystem inte kommit på plats. Leverantör ökade kostnaden med 102% så vi har kontaktat annat företag. Entrépartier ska bytas under våren.

Vi vill tacka alla som hjälpte till på städdagen. Det var en mycket bra uppslutning.

Vi önskar alla boende i Arkitekten 7 en God jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga julhälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo Sommar 2020

Cykelförvaring
Vi vill påminna om att cyklar inte får förvaras utefter väggarna i källaren då detta hindrar framkomlighet vid tömning av grovsoprum. Det är heller inte ok att låsa fast cyklar i de nya ställen eller i rörledningar. Ni som gjort detta måste omedelbart ta bort dessa lås. Det är viktigt att det går att flytta cyklar vid behov. Vi vill också uppmana alla att tänka till vid placering av cykel, mindre cyklar bör placeras på övervåning. Det är också bra om starka personer sätter sin  cykel där. Barncyklar placeras i barnvagnsrummet. Ni som har vinterleksaker i barnvagnsrummet ska ta bort dessa, bör förvaras i vinds eller källarförråd. Det finns även platser för cyklar på terrassen. Kan vi följa detta underlättas för alla att förvara sin cykel.

Tvättstugan
Vi har till alla hushåll delat ut reglerna för tvättstugan, dessa följs tyvärr dåligt av vissa boende. Det måste till en skärpning, vi har mycket dyr utrustning där och det är vårt gemensamma ansvar att allt sköts på bästa sätt.

Tidningsåtervinning
Vi vill återigen påpeka att endast tidningar får lämnas i returkärlen för tidningsåtervinning. Detta för att det ska vara möjligt att skapa nytt tidningspapper av returen. Ingenting med lim får kastas där, så häll ur påsen och lägg den i vanliga  soporna. Nu har vi gnällt färdigt för denna gång och vill önska alla boende en skön sommar.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo September 2021

Sophantering
Vi vill påpeka att endast tidningar får läggas i de blå behållarna. Inga kuvert eller papperskassar eller andra produkter med lim får kastas där. Detta för att kunna återvinna pappret. Det tycks även förekomma att det läggs skräp från personer som inte bor i föreningen i tidningsbehållarna, det vore bra om vi hjälps åt att kontrollera detta. Det är också viktigt att vanliga hushållssopor packas väl i knutna påsar, då undviker vi spill som lockar till sig råttor. Vi har även  beslutat att stänga grovsoprummet då vi haft problem med att få tömning att fungera. Vi hänvisar till Solna stads hemsida, där finns uppgifter var grovavfall kan lämnas. Varje Torsdag mellan 17-17:30 finns bil i Solna C som tar emot.  Det finns även en bil 1 gång/månad på Oskarsrogatan (andra sidan järnvägen).
De tider vi känner till nu är: 13/9, 25/10 0ch 20/11 kl.16:30-19:30

Låssystem
Vi vill informera alla boende att vi kommer att byta låssystem i fastigheten med början i September 2021. Detta innebär att vi får taggsystem till portar och gemensamma utrymmen. Portfronter kommer också att bytas men utseendet blir identiskt med nuvarande. Mer info kommer när arbetet påbörjas.

Cyklar
Vi kommer att märka alla cyklar och barnvagnar den 16/9 med ett band. Vill ni ha kvar er cykel eller vagn ska markeringen tas bort senast 30/9. Barnvagnsrummet är till för vagnar och barncyklar, ni som har förvaring av leksaker, pulkor och annat där måste flytta detta till era förråd annars tas det bort. Omhändertagna cyklar och annat förvaras i 6 månader, därefter kastas det om ingen hört av sig.

En härlig höst till er alla önskar Styrelsen brf. Arkitekten 7

Medlemsinfo Juni 2021

Sophantering
Vi vill påpeka att endast tidningar får läggas i de blå behållarna. Inga kuvert eller papperskassar eller andra produkter med lim får kastas där. Detta för att kunna återvinna pappret. Det tycks även förekomma att det läggs skräp från personer som inte bor i föreningen i tidningsbehållarna, det vore bra om vi hjälps åt att kontrollera detta. Det är också viktigt att vanliga hushållssopor packas väl i knutna påsar, då undviker vi spill som lockar till sig råttor.

Låssystem
Vi vill informera alla boende att vi kommer att byta låssystem i fastigheten med början i September 2021. Detta innebär att vi får taggsystem till portar och gemensamma utrymmen. Portfronter kommer också att bytas men utseendet blir identiskt med nuvarande. Mer info kommer när arbetet påbörjas.

Cyklar
De cyklar som tidigare stått i f.d. pannrummet flyttas upp på terrassen. Vi genomför nu en renovering av pannrummet och kommer troligtvis inrätta ett gym där. Mer info kommer senare.

En härlig sommar till er alla önskar Styrelsen brf. Arkitekten 7

Medlemsinfo Juni 2019

Planteringen
Som ni förmodligen lagt märke till har vi snyggat till i planteringarna. Arbetet är inte helt färdigt, kompletterande växter kommer att levereras i Augusti. Vi är tacksamma om alla boende hjälper till att hålla fritt från skräp i rabatterna, det är lätt hänt att det blåser ner från balkongerna. Skötsel och vattning för säsongen är inköpt.

Tvättstugan
Vi har installerat nya tvättmaskiner i nedre tvättstugan. Vi ber nu alla att läsa instruktionerna noggrant så vi kan ha glädje av maskinerna i många år framöver. Vi delade även ut reglerna för tvättstugorna till alla boende och ser fram emot en ren och välskött tvättstuga.

Sophantering
Ni har nog även noterat det nya sopskåpet för matavfall. Det är er vanliga portnyckel som går till detta. Den som är intresserad att börja sortera sitt matavfall och ännu inte gjort detta kan kontakta styrelsen för info och utrustning.
Det har blivit betydligt bättre vis soporna sedan det nya skåpet kom på plats. Vi vill dock påpeka att endast tidningar får läggas i de blå behållarna. Inga kuvert eller papperskassar eller andra produkter med lim får kastas där. Detta för att kunna återvinna pappret.

Brandsäkerhet
Vi vill även påminna om att ni läser brandföreskrifterna vi delat. Dessa hör till lägenheten och skall lämnas till ny boende vid försäljning.

En härlig sommar till er alla Styrelsen brf. Arkitekten 7