header

Sortering av matavfall

 

Sortering av matavfall

 

Under november 2012 infördes sortering av matavfall i föreningen. Särskilda kärl för matavfall är placerade under trappan till terrassen, bredvid tidningsinsamlingen.

Sortering av matavfall är valfritt. Matavfallet som samlas in omvandlas till biogas.

Kärl för matavfall, tömning av dessa, samt tillhandahållande av papperspåsar att samla matavfallet i är en tjänst som Solna stad erbjuder gratis till bostadsrättsföreningar. Detta innebär att vi på sikt kan minska föreningens kostnader för hämtning av övriga hushållssopor, förutsatt att många väljer att sortera sitt matavfall.

Läs mer om sortering av matavfall på Solna stads hemsida:
www.solna.se/matavfall

Vill du börja sortera matavfall kan du hämta ett startpaket (papperspåsar, behållare samt slaskrensare) från styrelsen.

I december 2012 sorterar 21 hushåll i föreningen (av 48) sitt matavfall. Vi hoppas att fler hushåll väljer att sortera sitt matavfall och bidra till ett hållbart samhälle.