header

Informationsbrev april 2007
•    Föreningens årsstämma är planerad till den 9 maj kl.19.00 i TITE’s lokaler på Framnäsbacken 8B. Mer information kommer i brevlådan inom kort.

•    Det är planerat två vårstäddagar, den första är 2 maj kl.18.00 då vi tänkte städa i fastigheten, den andra är planerad till 24 maj kl.18.00 då vi tänkte sopa grus, rensa i rabatterna bland annat. Om intresse finns så avslutar vi med grillning på terrassen. Vi har valt att lägga städdagarna kvällstid och i veckan, så att alla ska ha möjlighet att hjälpa till.

•    Påminnelse! Du tänker väl på att lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna det i. Det vill säga avtorkade bänkar, maskiner och sopat golv och med luddfiltret rensopat. I 8:ans tvättstugan måste man dessutom spola av metallfiltret i botten av torktumlaren (instruktion finns på väggen). Som alltid behöver bara de som känner igen sig ta åt sig .

•    Barnvagnsrummet som är ordningsställt i källaren är till för endast barnvagnar samt rullstolar. De som använder rummet till annan förvaring, ombedes ta bort sina saker snarast, dock innan den 2/5.

•    Grovsoprummet, om inte soporna får plats i de behållare som avses för just det skräpet, så får man lov att köra soporna själv till återvinningsstationen. Sopgubbarna tar inte med sig de saker som ligger utanför behållarna.

Styrelsen vill passa på att önska alla en glad påsk!


Information om styrelsearbete 2006/2007

Jag tänkte passa på att informera om styrelsearbetet som skett under det senaste året.

Vi satte igång efter föreningsstämman i maj 2006 med att först lära känna varandra, försöka att hitta de rutiner som skulle passa oss bäst att arbeta utifrån.

När det väl var igång så började vi arbeta med de idéer som fler av de nya styrelsemedlemmarna hade med sig. Den första verkställda idén blev det trallgolv som vi i juli månad satte upp på terrassen, med vindskydd till, så de som bor med fönster mot terrassen inte skulle bli så störda, av de grannar som kom att använda uteplatsmöjligheten. Jag med flera använde möjligheten vid ett flertal tillfällen, till att bland annat grilla tillsammans med min familj.

Härnäst blev det en enkel variant av en träramp så de som vill kan ställa sina cyklar på ett enklare sätt på terrassen och i de cykelställ som finns däruppe.

Jag vill passa på att trycka lite på att fastigheten är vår gemensamma och att det är viktigt att vi tillsammans sköter om den på bästa sätt. Alla reparationer som måste ske eller onödiga grovsopshämtningar är något som i slutänden drabbar alla ekonomiskt. Under året har det bland annat klottrats i källargången, en kran har lämnats på i källargången och därmed orsakat översvämning och de som har sina förråd i källargången har blivit drabbade av vattenskadade saker. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stänga dörrar om oss, kanske fråga en ”främling” ska någonstans när de ber om att få komma in i porten eller andra liknande företeelser.

Styrelsen har givetvis arbetat en hel del med det eventuella framtida stambytet. Delar av styrelsen har lagt ner timmar på att hitta entreprenörer, som vi tillsammans träffat och lyssnat in vad de har att erbjuda vår förening.Vi har träffat både stora och små företagare. Vi har ännu inte kommit fram till något beslut, vilken vi vill föreslå som det företag, vi tror är det bästa för oss, förhoppningen är att beslutet är fattat inför årsstämman 2007. Vi har totalt träffat 4 företag.

Alla styrelsens medlemmar har visat ett stort engagemang i styrelsens arbete och tillsammans har vi fått vrida och vända på de knepigare frågeställningarna flera gånger, innan vi har fattat beslut, det så att vi verkligen har tillgodosett medlemmars intressen.

Jag är glad att jag fått arbeta tillsammans med övriga styrelsemedlemmar!

Med hopp om att alla får en skön vår!

Cilla Benne
Ordförande
BRF Arkitekten 7