header

Här nedan kan du läsa alla informationsblad från styrelsen under 2010.

 

****************************************************************************************************

 

Information december 2010

 

Fönster

Då flera har varit i kontakt med styrelsen angående drag från fönster vill vi informera om att tätning av fönster är bostadsrättshavarens ansvar (läs 10§ i stadgarna).
Under våren kommer vi att följa upp den fönsterinventering som gjordes under hösten. Då kommer bl a kittning bättras på där det behövs (det går inte kitta när det är kallt).

 

Tvättstugan

Vi vill påminna alla medlemmar att läsa igenom och följa de regler som gäller för användning av tvättstugorna. Reglerna sitter uppsatta vid dörren till varje tvättstuga. Under december köper vi in lite ny städutrusning till tvättstugorna som vi hoppas kommer att användas.

 

Säkerhet i huset

På förekommen anledning bör barn ej tillåtas att leka i hissen eller vara ensamma i tvättstugan då det kan innebära fara för barnen. Se också till att ytterdörrarna går i lås, det kan vara knepigt när det är kallt.

 

Julinfo

I år har vi hängt upp "julbollar" i entréerna istället för de tidigare julgranarna.
Sopkvastar finns i entréerna så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla snöfritt framför port och trapp.

Under julen kommer grovsoprummet att vara öppet så att det blir lättare för alla att slänga presentpapper och presentförpackningar. Soprummet öppnas kvällen innan julafton och kommer att stängas igen runt nyår (eller om det blir fullt).

Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Storholmen att hämta dem.

 

 

Vi vill också passa på att önska alla boende i Arkitekten7 en riktigt skön jul- och nyårshelg!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information november 2010

 

Medlemsärenden

Om du har något ärende eller fundering som du vill att styrelsen ska hantera ber vi dig att skriva ner det och lägga en lapp i vita lådan i port 6 eller skicka ett mail till föreningens mailadress info@arkitekten7.com. Skriftliga ärenden hanteras normalt på nästkommande styrelsemöte.

 

Kasta inte saker från fönstren

Det har uppmärksammats att några medlemmar slänger ut diverse saker genom fönsterna. Det är inte tillåtet att slänga ut något genom fönsterna eller från balkongen. Detta gäller både fimpar, papper, skräp och allt annat.

 

Vad vill du läsa om?

Har du önskemål eller förslag på vad du vill läsa om i detta informationsblad? Skriv gärna ner det och lägg en lapp i vita lådan, eller skicka ett mail till manadsinfo@arkitekten7.com. Vi kommer att försöka följa eventuella önskemål.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information oktober 2010

 

Höststädningen

De medlemmar som deltog vid höststädningen har nu fått ersättning för detta enligt det beslut som togs vid föreningsstämman i våras. Vi hoppas att fler medlemmar kan vara med vid kommande höst- och vårstädningar.

 

Grovsoprum

Grovsoprummet har nu fått en ny låskolv. Varannan måndag finns möjlighet att låna nyckel så att vi alla fortfarande kan utnyttja vårt grovsoprum. Information om vilka i styrelsen som lånar ut nyckel finns uppsatt på dörren till grovsoprummet.De som tömmer vårt grovsoprum har ofta svårt att komma fram med behållarna i källargången på grund av cyklar som står i vägen. Tänk på att parkera din cykel så att det går lätt att komma förbi!

 

Försenade avgifter

Flera medlemmar är ibland sena med inbetalning av månadsavgiften. Ofta är det återkommande förseningar. De som är sena med avgiften får påminnelse om detta.För att få in betalning av avgiften i tid vill vi tipsa om att använda autogiro eller e-faktura.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information september 2010

 

Grovsoprummet

Vid stämman informerades om att vi kommer begränsa tillgängligheten till vårt grovsoprum. Detta med anledning av att det inte sköts enligt de regler som finns uppsatta.

För att kunna utnyttja grovsoprummet kan du låna en nyckel till den nya låskolv som sätts in. Nyckeln finns att låna hos någon i styrelsen på måndagar udda veckor kl 18-20.
Information sätts upp i portarna när detta införs.

Vi betalar för volymen av sopor i grovsoprummet. Tänk därför på att vika ihop kartonger och annat skrymmande innan du slänger det så sparar du några slantar för föreningen.

 

Kommande renoveringar i vår fastighet

I vår fastighet är det inom en nära framtid dags att renovera vårt tak samt våra fönster. Efter det arbete som utförts på ventilationskanalerna ser vi även över behovet av att eventuellt byta ut fläktarna i fastigheten.

Av dessa tre framtida arbeten i vår fastighet ser vi i styrelsen att vi behöver prioritera renoveringen av taket först.

 

Stäng porten

Det är viktigt att stänga porten efter sig för att vi inte ska få in obehöriga i vår fastighet, så som råttor, ekorrar, katter, eller obehöriga människor. Nu när vi går mot en kallare årstid är det också bra om vi håller kvar värmen inomhus.

 

Fönsterinventering

Har du glömt att lämna in lappen om fönsterinventeringen från augusti? Det är fortfarande möjligt att lämna lappen i vita lådan i port 6.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information augusti 2010

 

Utrustningen från Telia: TV – Bredband – Telefoni

Utrustningen från Telia för TV, bredband och telefoni hör till lägenheten och ägs av föreningen. Varje medlem ansvarar för att utrustningen är i gott och fungerande skick annars kan denne bli ersättningsskyldig vid skadad eller saknad utrustning.

Vid fel på utrustning levererad av Telia som ägs av föreningen felanmäls detta till Telia. Ring supporten på 020 240 250 och säg att du ringer från Brf Arkitekten7 i Solna, då kommer de att hjälpa dig.

 

Höststädning och extra föreningsstämma

Den 2 september är det dags för höststädning. I samband med denna ordnas en kort extra föreningsstämma om tidigare beslutad stadgeändring. Vid denna informeras även om kommande planer för grovsoprummet.

 

Fönsterinventering

Styrelsen har fått uppgift från några boende att fönstren är i dåligt skick. Vi ber er därför att kontrollera utsidan av era fönster särskilt om det är dåligt kittat eller om det finns andra större skador. Utsidan av fönstren är föreningens ansvar men varje medlem ansvarar för att insidorna är gott skick.

 

 

Meddela styrelsen med denna lapp i föreningens brevlåda i 6an senast 31 augusti!

 

Fönsterkontroll

Namn _____________________________ Lgh nr _______ tel ______________

Problem ___________________________

 

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

 Information juni 2010


Cykelrensning

Vi har nu rensat cykelkällaren på de cyklar som ingen ville kännas vid. De bortplockade cyklarna förvaras under sommaren, dessa kommer sedan slängas till hösten.

Om din cykel plockats bort av misstag kan du kontakta styrelsen för att återfå den.

 

Trädgårdsrummet

Om du tycker om och har lust att arbeta i rabatterna utanför vårt hus finns det redskap du kan låna för detta. Redskapen finns i vårt trädgårdsrum i port 8, 1 trappa ned mittemot trappan. Du kommer åt rummet med din portnyckel.

 

Telia

Vid uppgradering till högre hastighet eller fler kanaler för bredband, tv eller telefoni kan du få rabatterat pris, tack vare det avtal föreningen har med Telia. Om du vill veta vad du kan välja och vad det skulle kosta kan du ringa Telia kundtjänst på 020-755 766

 

Takläckage mm

Under vintern visade det sig att vårt tak inte är i det bästa skick. Fuktskador i vissa lägenheter kommer att kollas snarast, efter sommaren kommer troligen en större takrenovering att göras.

 

Nästa månadsinformation

Det blir ett kort sommaruppehåll för månadsinformationen. Nästa månadsinformation kommer i augusti.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information maj 2010

 

Ny portkod från 1 juli

Från den första juli kommer vi att införa en ny portkod i både 6:ans och 8:ans port. Den nya koden kommer att meddelas på en lapp i er brevlåda ca 1 vecka innan bytet.

 

Cykelrensning

Vår cykelkällare är just nu överfull av cyklar! Därför kommer där ske en rensning under sommaren. Rensningen kommer ske 17 juni och annonseras i förväg på lappar uppsatta i portar, hissar och källargång. Vi kommer då även dela ut särskilda band för att ni ska kunna märka era cyklar som ni vill behålla

De cyklar som rensas bort kommer att förvaras en tid, därefter kommer de att slängas.

 

Ventilationen

Efter ventilationsarbetena gjordes en OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, och nästa OVK i lägenheterna behöver inte göras förrän 2016. (För ENACO/Arkisells kontor gäller särskilda regler). OVK-protokollet har redovisats till Solna kommun och de har inte haft några kommentarer. Vår ventilation är godkänd med vissa småproblem. Ventilationen fungerar bäst om något fönster är öppet, om och när vi byter fönster kommer detta att beaktas särskilt.

Vissa problem kvarstår. Ljud fortplantas i de nya ventilationskanalerna och det finns även bullerproblem i lägenheterna högst upp. Detta kommer vi att ta upp med vår servicefirma Storholmen inom kort. Det finns också luktproblem i några lägenheter, detta bör bero på att några lägenheter har felbyggd ventilation, dessa medlemmar har uppmanats att ändra sina fläktar senast 30 september 2010.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information april 2010

 

Vårstädning

Vi planerar en vårstädning där alla vi i föreningen hjälps åt att städa vår fastighet, både inomhus och utomhus. Datum för vårstädningen blir lördagen den 8 maj samt tisdagen den 11 maj. Ni är välkomna att delta både vid ett eller två av tillfällena.

 

Regler för balkongen

Inför sommarsäsongen vill vi påminna om vad som gäller för våra balkonger. Det är inte tillåtet att borra i fasaden för att sätta upp hyllor eller annat på balkongen. Balkonglådor får av säkerhetsskäl endast hängas innanför räcket.

 

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Efter ventilationsarbetena har nu OVK genomförts. Resultatet är att ventilationen i lägenheterna i stort fungerar bra – för att den ska fungera riktigt bra krävs det dock mera tilluft t ex genom ett öppet fönster. Om och när samtliga fönster ska bytas kommer detta att lösas lättare med ventilationsintag inbyggda i fönstren.

Några lägenheter har anmärkt på buller. Vi kommer att låta CEMI/Storholmen att åtgärda detta, i vissa fall krävs små åtgärder. Några lägenheter har felaktig köksfläkt, de kommer att kontaktas separat.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information mars 2010

 

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma är planerad till den 6 maj. Styrelsen återkommer med kallelse.

 

Ventilationen

Renoveringen av ventilationssystemet pågår fortfarande i 8:an.
När ventilationssystemet är färdigt ska det utföras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Du kontaktas när de behöver komma åt just din lägenhet.

 

Rabatterna på framsidan

Under våren, när snön är borta, kommer arbetena med rabatterna på framsidan att återupptas.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information februari 2010

 

Månadsinformation på internet

Månadsinformationen kan du läsa på vår hemsida www.arkitekten7.com

 

Renovering av ventilationssystemet

Ventilationsarbetena i 6an är nu klara. Arbete pågår nu i 8an men precis som i 6an har det visat sig att lägenheterna högst upp är svårare att åtgärda än vad vi och entreprenören Skorstenstätaren förväntade sig. Renoveringen kommer därför att bli klar först i mars.

Efter renoveringen kommer en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) att göras. Denna kräver troligen en snabb kontroll i varje lägenhet, vi återkommer i marsinformationen om detta.

 

Felanmälningar till Cemi

Om du lägger märke till något i eller runt vår fastighet som är fel eller trasigt så kan du felanmäla detta till Cemi. Vem som helst i vår förening kan anmäla fel i vår gemensamma inre och yttre miljö, till exempel trapphus, tvättstuga eller sophus. Vänta inte på att någon annan kanske upptäcker samma fel som du redan sett utan felanmäl direkt.

För att göra en felanmälan till Cemi kontaktar du dem via telefon 08-6270022 eller på hemsidan www.cemi.se där det finns ett formulär för felanmälan.

Cemi Förvaltning heter från den 1 januari Storholmen Teknik, men det innebär inga  förändringar för vår förening.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information januari 2010

 

Månadsinformation på internet.

Från och med nästa månad kommer vi endast att publicera månadsinformationen på vår hemsida www.arkitekten7.com
Vi kommer inte längre att dela ut papperskopior eller skicka månadsinformationen via mail.
Om du inte har tillgång till Internet kontakta styrelsen så ordnar vi med en papperskopia till dig.

 

Renovering av ventilationssystemet.

Ventilationsarbetena pågår fortfarande för fullt i husen, de har nu börjat även i åttans port. Du kommer att kontaktas då de behöver komma åt just din lägenhet.

 

Ny fastighetsskötare från Cemi

Från den 1 januari så har vi en ny fastighetsskötare från Cemi, han heter Mikael. Vår tidigare fastighetsskötare Rikard har fått nya uppdrag inom Cemi.
Vill du kontakta Cemi så gör du detta på samma sätt som tidigare, via telefon 08-6270022 eller på hemsidan www.cemi.se där det finns ett formulär för felanmälan.

 

Möbler i entréerna

Våra tidigare möbler var ganska slitna, särskilt i 8:ans port. De gamla möblerna är numera bortplockade från entréerna och nya möbler kommer att köpas in.

 

Sopor

Tyvärr är det fortfarande många som ställer ut sopor i trapphuset. Var vänliga och bär ut era sopor direkt så att dina grannar slipper se och lukta på era sopor. Detta gäller även skräp efter renovering som inte får förvaras varken i trapphus eller utanför huset i rabatter eller på trottoaren.
Det har varit en del problem med soprummen och sophämtningen bl a på grund av dålig snöröjning. Styrelsen håller kontakt med Solna Stad och Sita för att få detta att fungera.
Vi vill också påminna om de regler som finns för grovsoprummet. Där kan du slänga grovsopor, men inte farligt avfall (t.ex. färgburkar) eller elektronikskrot som inte får plats i de smala behållarna (t.ex. TV eller dator). Kom också ihåg att vika ihop kartonger innan du slänger dem.
Om du har sopor som inte får lämnas i grovsoprummet så tipsar vi om Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg, återvinningscentralen i Bromma eller någon av miljöstationerna i Solna.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************