header

Här nedan kan du läsa alla informationsblad från styrelsen under 2009.

****************************************************************************************************

Information december 2009

 

Renovering av ventilationssystemet

Skorstenstätaren håller på och jobbar för fullt i husen. De kommer att kontakta berörda allt eftersom de behöver komma åt just din lägenhet.

 

TV, bredband, telefon

Installation av nya uttag och boxar från Telia är nu klart. Observera att de boxar och kablar som nu har installerats i er lägenhet ägs av föreningen!
Varje enskild medlem ansvarar för att dessa är i gott skick vid flytt, annars blir du ersättningsskyldig.
Om du vill ha en inspelningsbar box kan du teckna ett avtal om detta med Telia, denna box som du betalar själv blir då din egen.

Har du anmärkningar på Relacoms installationer av uttag eller boxar? Skriv en lapp med anmärkning, namn och lägenhetsnummer och lägg den i vita lådan i 6an eller maila till styrelsens mailadress info@arkitekten7.com före årsskiftet.

Uttag och eventuella boxar från Comhem ska sparas till juli 2010 då vi inte vet ännu om Comhem vill ha tillbaka dessa efter att föreningens avtal med Comhem avslutats.
Om du gör dig av med sakerna tidigare så är det du själv som eventuellt blir ersättningsskyldig mot Comhem.

 

Julinfo

I år kommer julgranar åter att ställas upp i entréerna. Passa på att sätta just din julhälsning till grannarna i granen!

Styrelsen kommer att ställa salt och sopkvastar vid entréerna så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla snö- och isfritt framför port och i trapp.

Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Cemi att hämta dem.

 

Sopor i trapphuset

Det är absolut inte okej att ställa ut vare sig hushållssopor eller grovsopor i trapphuset. Om du inte kan slänga dina sopor direkt där de ska kastas så får du lov att förvara dem i din lägenhet till dess att du kan slänga dem. Detta både på grund av brandrisk och av hänsyn till dina grannar.

Det är inte heller okej att slänga ut skräp så som fimpar eller krukväxter från balkong eller fönster i din lägenhet. Tänk på vår yttre miljö och släng skräpet där det hör hemma istället.

 

Nyckel till sophusen

Vi vill påminna att om du saknar nyckel till låsen på sophusen så kan du kontakta någon i styrelsen för att låna en nyckel att kopiera.

 

Cemi erbjuder tjänster till boende i föreningen

Vi vill informera om att medlemmar i föreningen erbjuds tjänster av Cemi till samma villkor som föreningen. Cemi är vår förvaltare för fastighetsskötseln.
Exempel på tjänster som Cemi kan erbjuda är renovering och byte av VVS armaturer eller förmedling av kontrollerade och godkända hantverkare.
Om du är intresserad, kontakta Cemi för att få veta vad de kan hjälpa dig med samt för att begära kostnadsförslag.

 

Medlemsinventering

Denna månad skickar vi ut en medlemsinventering till alla medlemmar. Vi ber dig att fylla i denna och lägga i den vita lådan i 6an. Denna inventering görs för att styrelsen och Cemi ska ha tillgång till kontaktuppgifter om vi av någon anledning snabbt skulle behöva komma i kontakt med de boende.
Blankett Medlems Inventering som pdf att skriva ut >>

 

Vi vill också passa på att önska alla boende i Arkitekten 7 en riktigt skön jul och nyårshelg!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

****************************************************************************************************

Information november 2009

Infobladet

Vi kommer från och med februari endast publicera månadsinformationen på vår hemsida www.arkitekten7.com. Om du inte har tillgång till Internet kontakta styrelsen så ordnar vi med en papperskopia till dig.

Ny portkod!

Från och med 16 november kommer det vara en ny portkod i husen. Den lämnas som en separat informationslapp i brevlådan!

Telia - installation av bredbandsnät.

 Relacom kommer att göra de avslutande installationerna i de lägenheterna som ännu inte fått mjukvaruinstallationen (boxar och dyl.) telefonnummer till tekniker finns på anslagstavlan i entréerna.

Vi vill påminna om att:

I månadsavgiften till föreningen ingår: Kanalpaket Lagom med 18 kanaler, Bredband 8-10 mbit/sek, Bredbandstelefoni men du står själv för samtalskostnaden. Om du vill ha ett större ”paket” så betalar du hela priset för ditt tillval. På vår hemsida http://arkitekten7.com/ finns den information som Telia lämnade vid mötet telefon till Telias kundtjänst är 020-755 766. Har du andra frågor får du kontakta Tobias Seger eller Cecilia Benne i föreningen, kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

 Du som har bredband från Comhem idag bör säga upp det själv, annars avslutas det automatiskt då föreningens avtal med Comhem går ut i juni 2010. Du som har hemtelefon idag och vill byta till Telia bredbandstelefoni bör inte säga upp befintligt avtal själv, gör istället en beställning av bytet via Telia för att inte förlora dit nuvarande telefonnummer.

Målning av torkrum i 6:ans tvättstuga:

Vecka 47 kommer ommålning att ske i torkrummet i 6:ans tvättstuga.

Du kan använda tvättmaskiner och torktumlare som vanligt men tillgången till torkrummet kommer inte att vara möjlig.

”Rabatterna” framför huset.

Nu har arbetet med rabatterna satt igång! Det hela kommer inte vara helt klart förrän till våren.

Vänliga hälsningar Styrelsen

****************************************************************************************************

Information oktober 2009

Alla boende i Arkitekten 7

Telia - installation av bredbandsnät.

Bredbandsinstallationen är nu snart avslutad, Relacom kommer att göra de avslutande installationerna i lägenheterna v 43, se separat information som lämnats till alla boende. Vid informationsmötet 23 september svarade Telia på (de flesta) frågor om bredbandet och när/hur driften går igång.

I månadsavgiften till föreningen ingår: Kanalpaketet Lagom med 18 kanaler, Bredband 8-10 mbit / sek, Bredbandstelefoni men du står själv för samtalskostnaden. Om du vill ha ett större ”paket” så betalar du hela priset för ditt tillval. På föreningens hemsida www.arktekten7.com finns den information som Telia lämnade vid mötet. Har du andra frågor får du kontakta Tobias Seger eller Cecilia Benne i föreningen, kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan.

Du som har bredband från Comhem idag bör säga upp det själv, annars avslutas det automatiskt då föreningens avtal med Comhem går ut i juni 2010. Du som har hemtelefon idag och vill byta till Telias bredbandstelefoni bör inte säga upp befintligt avtal själv, gör istället en beställning av bytet via Telia för att säkerställa att du behåller ditt gamla telefonnummer.

Extra föreningsstämman.

Gamla mangelrummet användes första gången som möteslokal vid den extra föreningsstämman som hölls onsdagen 23 september och det därpå följande informationsmötet med Telia. Vid stämman beslutades enligt styrelsens förslag om tillägget till stadgarna om juridisk persons möjlighet till medlemskap. Cecilia Benne valdes enhälligt till föreningens ordförande eftersom nuvarande ordförande Karin Stråle flyttar från föreningen.

”Rabatterna” framför huset.

Trädgårdsgruppen har arbetat fram förslag till utformning av rabatter och cykelparkering på framsidan. Det blir marktäckande buskar och växter, där emellan barkflis. Ambitionen är att rabatterna skall vara färdigplanterade före hösten.  Den del av rabatterna som är nedanför 6:ans trappa får kanske anstå till våren, där blir det sannolikt cykelparkering.

Ventilationssystemet.

Styrelsen har beslutat anta offert från Skorstenstätaren om ”Kanaltätning”.  Det handlar om cirka 800 000:- inkl. moms. Arbetet påbörjas vecka 42 och beräknas vara avslutat vecka 48. Varje lägenhet kommer att beröras dock endast under någon eller några dagar. Skorstentätaren återkommer med information om tillträde till lägenheterna mm.

Sophusen.

Nu fungerar det ganska bra med de låsta sopskåpsluckorna. Sopmängden har minskat drastiskt. Vi som bor på Framnäsbacken 6-8 skall slänga våra sopor i sophusen nedanför huset. Sopskåpen ovanför huset hör till annan förening, våra hushållssopor får inte belasta deras sopräkning. Vid några tillfällen har soporna placerats nedanför skåpen, uppenbarligen har man saknat nyckel till luckan. Saknar Du nyckel kontakta Cecilia Benne i 8:an så får Du låna en nyckel att kopiera.

Vänliga hälsningar Styrelsen

****************************************************************************************************

Information september 2009

Alla boende i Arkitekten 7

Telia - installation av bredbandsnät. Telia Pdf finns att hämta här >>
Bredbandsinstallationen är nu avslutad. Vid informationsmötet 23 september svarar Telia på (de flesta) frågor om bredbandet och när/hur driften går igång.

E-mailad medlemsinformation – igen.
Du vet väl att Du kan få den månatliga medlemsinformationen via e-mail! Sänd ett mail till manadsinfo@arkitekten7.com  så ordnar vi det.

Arkitekten7.com
Ovanstående rubrik, och endast den, är den korrekt adressen till föreningens hemsida. Tidigare uppgift om adressen till hemsidan innehöll några felaktiga tecken. På föreningens hemsida kan Du läsa protokollen från de fem senaste årens föreningsstämmor och alla de informationsblad som distribuerats under samma tidsperiod. Stadgar och trivselregler finns där liksom telefonnummer och e-mailadresser till styrelsens ledamöter.

”Rabatterna” framför huset.
Trädgårdsgruppen har arbetat fram förslag till utformning av rabatter och cykelparkering på framsidan. Det blir marktäckande buskar och växter, där emellan barkflis. Ambitionen är att rabatterna skall vara färdigplanterade före hösten. Den del av rabatterna som är nedanför 6:ans trappa får anstå till våren, där blir det sannolikt cykelparkering.

Ventilationssystemet.
Under stambytet och även tidigare har flera brister noterats vad gäller ventilationssystemets funktion och effektivitet. Styrelsen studerar inkomna offerter och kommer under september besluta om vilket företag som skall få uppdraget att renovera systemet. Det handlar om cirka 800 000:- inkl. moms.

Brandsäkerhet.
Du har väl läst meddelandet från brandmyndigheten om hur man skall bete sig om det brinner i trapphuset? Det finns på anslagstavlan i varje entré. Av brandsäkerhetsskäl måste det vara tomt/rent i trapphuset, då minskar risken för brandspridning och farlig rökutveckling. Fungerande brandvarnare måste finnas i varje lägenhet.

Gemensam städkväll.
Onsdag kväll 12 augusti samlades vi och rensade bort allt det som blivit kvar efter stambytet och avflyttade medlemmar i våra ”allmänna” utrymmen”. Den förhyrda skåpbilen körde 2 vändor till Kvarnkullens återvinningscentral.
Alla kvarvarande böcker i mangelrummet packades i lådor och körs nu till Myrorna och/eller Stadsmissionen. Enligt beslut vid senaste årsstämman kommer mangelrummet göras om till rum för styrelsen att förvara material och att hålla möten i.

Extra föreningsstämma och informationsmöte om nya bredbandet.
• Onsdagen 23 september kallar styrelsen till extra stämma om en
stadgeändring. Ändringen innebär att juridisk person inte skall kunna köpa en bostadsrättsandel i föreningen. Vid stämman kommer också ny ordförande att väljas eftersom nuvarande ordförande flyttar från föreningen. Formell kallelse delas ut i Din brevlåda 1 vecka innan stämman.
• I direkt anslutning till stämman har vi det informationsmöte som Telia utlovat om bredbandet.
• Det numera oanvända och nästan tomma pannrummet innehåller fria ytor som vi kan göra något av. Vi tittar på pannrummet och diskuterar olika förslag.
• Trädgårdsgruppen presenterar förslaget till utformning av rabatter och cykelparkering framför huset.
• Om vi orkar och hinner diskutera vi också frågan om ”städavgift” för varje lägenhet. Avgiften skall finansiera underhåll och rensning/städning av både yttre och inre ytor.
• Har Du synpunkter eller frågor som kan behöva tas upp vid detta möte? Lägg en lapp i vita brevlådan eller maila till karin.strale@swipnet.se. Senast tisdag 15 september behöver vi få Ditt meddelande.
• OBS! Mötet kommer förhoppningsvis kunna hållas i f.d. mangelrummet, det förutsätter att var och en tar med egen stol. Rummet är ännu inte inrett.


Vänliga hälsningar
Styrelsen

****************************************************************************************************

Information augusti 2009

Alla boende i Arkitekten 7

Telia - installation av bredbandsnät.
Nu börjar dragningen av kablar i lägenheterna. Företaget heter Relacom och arbetsledaren Henning. De börjar i 6:ans port och räknar hinna 2 lägenheter/dag. Tre dagar i förväg får Du lapp i brevlådan med information och telefonnummer dit Du kan ringa om Du inte har möjlighet att vara hemma.
Informationsmötet då Telia svarar på (de flesta) frågor om bredbandet blir onsdag 23 september. (Mer om mötet hittar Du under sista punkten i detta blad.)

E-mailad medlemsinformation – igen!
Du vet väl att Du kan få den månatliga medlemsinformationen via e-mail! Sänd ett mail till manadsinfo@arkitekten7.com så ordnar vi det.

Arkitekten 7.com
På föreningens hemsida kan Du läsa protokollen från de fem senaste årens föreningsstämmorna, alla de informationsblad som distribuerats de senaste fem åren. Stadgar och trivselregler finns också där.

”Rabatterna” framför huset.
Rabatterna framför huset är en sorglig syn, nu arbetar trädgårdsgruppen med ett förslag till nyplantering. I trädgårdsgruppen ingår Berit Emilsson och Kristina Hylén-Bengtsson, vänd Dej till dem om Du har idéer och/eller förslag.

Städningen.
Maries Puts o Städ började 1 juli städa våra entréer, trapphus mm. De började med en storstädning och veckostädar nu varje onsdag. På dörren in till resp. tvättstuga finns anslaget när och vem som gjorde senaste städningen. Där finns också telefonnummer dit Du kan ringa om Du har synpunkter på städningen.

Entrématta
Har Du entrématta utanför Din lägenhetsdörren? Tag in den i hallen, då underlättar Du städningen. I händelse av brand i huset försvåras brandspridningen och underlättas utrymningen om det är fritt och tomt i trapphusen, dvs inte heller cyklar, barnvagnar eller annan utrustning får finnas där.

Gemensam städkväll.
Onsdag kväll 12 augusti kl. 18 (eller så snart Du hinner) samlas vi och hjälps åt att lasta den förhyrda skåpbilen full med allt skräp som står kvar i våra ”allmänna” utrymmen efter stambytet och avflyttade medlemmar m.fl. Vi forslar bort det till närmaste återvinningscentral som stänger kl. 20.
Alla kvarvarande böcker i mangelrummet packar vi lådor för att senare under veckan köra dem till Myrorna eller Stadsmissionen. Enligt beslut vid senaste årsstämman skall mangelrummet kommer göras om till rum för styrelsen att förvara material och att hålla möten i.

Inbetalning av månadsavgiften.
Vi alla bidrar till husets drift, skötsel och underhåll genom inbetalning av månadsavgiften/hyran. Avgiften skall, liksom hyran, betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. (Stadgarna §4.)

Extra föreningsstämma och informationsmöte om nya bredbandet.
•    Onsdagen 23 september kallar styrelsen till extra stämma om en
stadgeändring. Ändringen innebär att juridisk person inte skall kunna köpa en bostadsrättsandel i föreningen.
•    I direkt anslutning till stämman har vi det informationsmöte som Telia utlovat om bredbandet.
•    Har Du synpunkter eller frågor som kan behöva tas upp vid detta möte? Lägg en lapp i vita brevlådan eller maila till karin.strale@swipnet.se. Senast tisdag 15 september behöver vi få Ditt meddelande.


Vänliga hälsningar
Styrelsen

****************************************************************************************************

Information juli 2009

Alla boende i Arkitekten

E-mailad medlemsinformation
Du vet väl att Du kan få den månatliga medlemsinformationen via e-mail! Sänd ett mail till manadsinfo@arkitekten7.com e så ordnar vi det.

Grävningsarbetena utanför fasaden.
Tyvärr, arbetet har blivit betydligt mer komplicerat än någon kunnat förutse från början. Efter sommaren kommer en helt ny plantering att anläggas. Trädgårdsgruppen arbetar fram ett förslag. I trädgårdsgruppen ingår Berit Emilsson och Kristina Hylén-Bengtsson, vänd Dej till dem om Du har idéer och/eller förslag.

Städningen.
Maries Puts o Städ börjar 1 juli städa våra entréer, trapphus mm. De börjar med en storstädning och kommer sedan att städa varje fredag. Efter semestrarna sätter vi upp anslag i varje port om vem som är kontaktperson vid städföretaget, var och en som har synpunkter på städningen kan då själv ta direktkontakt  med honom/henne.

Sopskåpens låsning.
Låsningen är gjord för att endast vi som bor i fastigheten skall kunna lämna våra hushållssopor där. Saknar Du portnyckel? Hos Karin Stråle kan Du få låna den reservnyckel som finns och själv göra en kopia. Depositionsavgiften på 100:- får Du tillbaka när Du returnerar reservnyckeln.

Hushållssopor.
Till hushållssopor räknas inte tomma ölburkar, glasflaskor, o.dyl. Sådana sopor skall slängas i de återvinningsiglos som finns på andra sidan järnvägen.

Gemensam städkväll.
Det finns mycket bråte och skräp kvar i olika skrymslen i huset som minne från stambytet, avflyttade medlemmar mm. Onsdagkväll 12 augusti samlas vi och hjälps åt att lasta den förhyrda skåpbilen full med skräpet och forslar bort det till närmaste återvinningscentral.

”Gamla mangelrummet”.
I mangelrummet finns nu bokhyllor med böcker som medlemmar burit dit. Nu skall vi göra om mangelrum till styrelserum, då måste alla böcker bort. Alla som är lässugna uppmanas därför att snarast hämta upp de böcker man vill läsa. Onsdag 12 augusti, vår gemensamma städkväll (se ovan), kör vi iväg kvarvarande böcker till Myrorna.

Extra föreningsstämma och informationsmöte.
•    Onsdagen 23 september kallar styrelsen till extra stämma om en
stadgeändring. Ändringen innebär att juridisk person inte skall kunna köpa en bostadsrättsandel i föreningen.
•    I direkt anslutning till stämman har vi det informationsmöte som Telia        utlovat om bredbandet.
•    Vid mötet diskutera vi också frågan om ”städavgift” för varje lägenhet. Avgiften skall finansiera underhåll och rensning/städning av både yttre och inre ytor.
•    Det numera oanvända pannrummet innehåller fria ytor som vi kan göra något av. Vi tittar på pannrummet och diskuterar olika förslag.

Lägenhetsnummer.
I det statliga lägenhetsregistret har alla lägenheter i huset fått ändrad beteckning, i praktiken innebär ändringen i nuläget ingenting. Listor med de gamla och de nya beteckningarna anslår vi i respektive port, Du kan enkelt hitta den nya beteckningen där.


Härliga sommarhälsningar
Styrelsen

****************************************************************************************************

Information juni 2009

Alla boende i Arkitekten 7.

Årsstämman.
Föreningens årsstämma hölls torsdagen 14 maj på kvällen, vi träffades i Bullens Bageri. Vill Du läsa protokollet från stämman? Kontakta Jan Sätterberg, 5 tr i 8:ans port. Eller gå in på föreningens hemsida http://arkitekten7.com  På hemsidan kan Du också få veta vilka vi är som sitter i föreningens styrelse och hur Du kommer i kontakt med oss.

Lås på sopskåpen.
Någon dag under v.24 dvs. 8-12 juni monteras låsen på sopskåpsluckorna. Du använder Din vanliga portnyckel för att låsa upp och låsa. Visst vill vi alla ha rent och snyggt omkring oss, då måste vi alla också hjälpas åt att få bättre ordning på sophanteringen, både hushållsavfallet och pappersåtervinningen (inga plastkassar i de grå papperslådorna) inte heller fimpar utanför entréerna osv…

Grävningsarbetena utanför fasaden,
Utanför fasaden mot Framnäsbacken pågår sedan några veckor arbeten för att ansluta dagvattenledning från huset till kommunens avloppsnät. Man har stött på stora problem i form av stora stenar, gamla betongklumpar och liknande, sannolikt kvarlämnat byggavfall sedan huset byggdes. Så snart arbetet är klart snyggar vi till ytorna provisoriskt över sommaren, till hösten planterar vi buskar och ev. blommor.

Telia, installation av bredbandsnät.
Telia börjar ev. redan före midsommar dragningen av kablar i trapphusen och källargångarna. Under senare delen av augusti börjar arbetet med kabeldragningar inne i lägenheterna. Installationen kommer att göras på ungefär samma sätt som för Comhem. I början av september planerar styrelsen för ett informations-/samrådsmöte, då får Du mer information om bredbandet och om flera andra frågor som styrelsen arbetar med.

Information via e-mail.
Vill Du få medlemsinformationen via nätet istället? Bra, då hjälper Du oss i styrelsen att jobba snabbare och mer miljövänligt.
Skicka ett e-mail till  manadsinfo@arkitekten7.com så ordnar vi det. Ambitionen är att varje månad ge ut ett informationsblad.


Vänliga hälsningar och trevlig sommar
Styrelsen

****************************************************************************************************

Brf Arkitekten 7, Solna  Information Maj 2009

 

Telia ersätter Comhem

Styrelsen har tecknat ett avtal för leverans och installation av ett fiberbaserat bredbandsnät i fastigheten från Telia. Vi har bedömt att Telias erbjudande är mycket fördelaktigt och kommer att ge möjlighet till en rad nya tjänster. Installationen skall ske under hösten 2009 och det kommer att bli en successiv övergång. Båda systemen kommer att fungera parallellt ett tag. Vi har sagt upp föreningens kontrakt med ComHem och de stänger sitt nät i juni 2010. Ni som har avtal med ComHem rekommenderas att säga upp dessa till 31 december 2009.

Telia kommer att ge information till alla intresserade under hösten 2009.

I Telias fibernät finns som bas följande utbud men det går att personligen uppdatera både med ökad bandbredd och kanalutbud samt video on demand.

Telias Triple-play kollektiv anslutning;

-Telia Bredband FiberLan 8 - 10 Mbit/s

-Telia Bredbandstelefoni Månadsavgift för Telia Bredbandstelefoni.

-Telia Digital-tv med 18 nedan angivna kanaler i ”Grundutbud Lagom”

SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 4 Sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, SVT 24, SVT lokal-tv, Barnkanalen

(Telia förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av kanalpaketet. )

För varje ansluten Lägenhet ingår två (2) digitalboxar som ägs av fastighetsägaren.

Ytterligare information kommer att ges i höst i samband med installationerna.

 

Stora tvättstugan

Enligt ÅFs uppgifter kommer stora tvättstugan i 6an att vara klar v 20. Mer info kommer!

 

Cykeluppställning

Styrelsen har uppmärksammat att det är brist på lämpliga platser för cyklar. Så länge alla arbeten i och utanför huset inte är klara är det svårt att ordna detta på ett bra sätt men den nya styrelsen som väljs 14 maj kommer att överväga flera platser vid 6an och om möjligt mera plats i källaren.

 

Ventilationen

De ventilationsarbeten som nämndes i föregående information skjuts på till efter sommaren. Det skulle inte gå att få arbetet färdigt före semestrarna och vi vill inte ha en ytterligare sommar med pågående arbeten i huset. Det innebär att ÅF måste behålla nycklarna till de s k byggcylindrarna men det är fritt fram att låsa med båda låsen till dess att ventilationsjobben drar igång efter sommaren

 

Nytt städbolag

Styrelsen har beslutat välja ett nytt städbolag som tar över 1 juli efter att ÅF städat källarutrymmena.


Sophanteringen

Eftersom vi misstänker att det är andra än vi i Arkitekten 7 som fyller våra sopkärl så har styrelsen beslutat sätta lås på locken till sopkärlen. Det blir samma lås som till ytterdörrarna.

 

Felanmälan

Felanmälan på t ex belysning, dörrar mm ska göras direkt till vår entreprenör Cemi tel 08 627 00 22, (journummer 08 88 62 00) och inte till någon i styrelsen.

 

Däck ska bort!

De bildäck som finns på 6ans piskbalkong skall tas bort omedelbart, annars kommer styrelsen att ta bort dem. Piskbalkongen är inget förvaringsutrymme!

 

Detta är den sista informationen från den nuvarande styrelsen. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer till Föreningsstämman 14 maj 1900 på Bullens bageri!

****************************************************************************************************