header

Trapphusmålning och lägenhetstillträde

Under mars och april kommer våra trapphus och källaren att målas om.

I samband med detta så kommer lägenhetsdörrar i original (ej säkerhetsdörrar) samt foder och karmar att slipas och lackas. Bara sidan mot trapphuset kommer att behandlas. För att kunna göra detta behöver målaren kunna öppna lägenhetsdörren. Det innebär att alla som inte har en säkerhetsdörr med utbytt karm och foder kommer att få en avisering för tillträde till lägenheten.

Källargolvet ska lagas och målas. Under tiden kommer man att behöva stänga av nedre källare och tvättstugan i 6an i ett par dagar. Det kommer att aviseras om när detta blir. Tvättstugan i 8an kan användas under tiden.

Målarfirman kommer att sätta upp en tidsplan i trapphusen för målningsarbetet och det är målarfirman som kommer att avisera för lägenhetstillträde.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Engelsk version/English version:

Stairwell painting and apartment access

During March and April, our stairwells and basement will be repainted.

Original apartment doors (not security doors), linings and frames will be sanded and varnished. Only the side towards the staircase. For this work the painter needs to be able to open the apartment door. This means that everyone who does not have a security door with replaced frame and lining will get a notification for access to the apartment.

The basement floor will be repaired and painted. During this time the basement level and laundry room in no 6 will be shut off and there will be no access for a couple of days. It will be announced when that will be. Laundry room in no 8 can be used in the meantime.

The painting company will post a work schedule in the stairwell, and it is also the painting company who will announce for the apartment access.

Sincerely,
The board