header

2015-09-23
Information september 2015


Information september 2015

 

Balkongrenovering

Som ni redan har märkt så är balkongrenoveringen klar sedan en tid tillbaka, bara några anmärkningar återstår innan hela entreprenaden är klar.

 

Fönsterrenovering

Vi väntar fortfarande på beslut kring bygglov för fönsterbyte, vi bör få svar från Mark- och miljööverdomstolen senast i oktober. Därefter kan vi ta beslut kring när det blir fönsterrenovering.

 

Höststädning

Vi planerar höststädning 7 november. Vi återkommer med mer information.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

Balcony renovation

As you have already noticed, the balcony renovation is completed some time ago. Only a few remarks remain before the whole project is complete.

 

Window renovation

We are still waiting for a decision regarding building permit, we expect an answer from the Land and Environmental Court of Appeal during October. Then we can make decisions regarding the window renovation.

 

Autumn cleaning

We plan to do a cleaning outdoors 7th November. We will come back with more information.

 

Sincerely,
The board