header

2015-06-18
Information juni 2015


Information juni 2015

 

Fönsterrenovering

Det planerade fönsterbytet riskerar att bli fördröjt ytterligare. Det finns stor risk att fönsterbytet inte blir av under hösten. Vi återkommer med mer info efter sommaren.

 

Cykelrensning m.m. utförd

I början av maj genomfördes, som annonserats, en rensning bland cyklar, barnvagnar och andra saker i våra gemensamma utrymmen.

Cyklar fortfarande märkta med ett band på styret som stod i cykelkällaren, på terrassen eller i vårt cykelställ utanför 6an plockades bort. Barnvagnar fortfarande märkta med ett band på handtaget plockades bort. Även saker som stod i gångar utanför vindsförråd och källarförråd plockades bort.

Alla bortplockade saker kommer att förvaras en tid innan de slängs. Kontakta styrelsen om du saknar något.

 

Elavfall i grovsoprummet

I grovsoprummet har vi sedan en tid tillbaka en ny behållare för elavfall. Den nya behållaren är en gallerbur som är lite större än de tidigare behållarna.

Fortfarande gäller att endast det elavfall som får plats i behållaren får slängas i grovsoprummet.

 

Trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

Window renovation

The planned window replacement is likely to be further delayed. There is a great risk that the window replacement will not take place during the fall. We'll be back with more info after the summer.

 

Bicycle purge etc. completed

In early May, as advertised, there was a purge among bicycles, strollers, and other things in our common areas.

Bicycles still marked with a band on the handlebar, which were located in the basement, on the terrace or in our bike rack outside no 6, were removed. Strollers still marked with a band on the handle were removed. Also items which were placed in the aisles outside the storage in the attic and in the basement were removed.

All removed items will be stored for some time before being discarded. Contact the board if you are missing something.

 

Electronic waste

In the bulky waste room, there is since some time back a new container for electronic waste. The new container is a bit larger than the previous container. Still the rule applies that only electronic waste which can fit in the container is allowed to be disposed in the bulky waste room.

 

Have a nice summer!

 

Sincerely,
The board