header

2014-12-20
Information julen 2014


Information julen 2014

Julinfo

I entréerna är det julpyntat med julbelysning i fönstret och julgranar. Häng gärna upp en julhälsning till grannarna i granen.

Sand finns i hinkar vid entréerna, den kan användas vid behov om det är halt för dig eller för bilen. Snöskottning samt halkbekämpning för vår fastighet sköts av ett snöröjningsföretag.

 

Levande ljus

Var försiktig med levande ljus och lämna inte tända ljus obevakade. Tänk på brandrisken!

 

Testa din brandvarnare

Vi vill påminna alla om att testa så att era brandvarnare fungerar. Testa genom att trycka in testknappen i några sekunder, då ska brandvarnaren ge ifrån sig larmljudet.

 

Julöppet i grovsoprummet

Under juldagarna kommer grovsoprummet att vara öppet så att det blir lättare för alla att slänga  presentpapper och presentförpackningar. Var snälla och respektera reglerna för vad som är tillåtet att slänga i soprummet. Blanda heller inget matavfall i det som slängs i grovsoprummet. Se till att vika ihop kartonger och annat skrymmande, vi betalar för volym!

 

Julgranshämtning

Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Cemi att hämta dem.

 

Vi önskar alla boende i Arkitekten7 en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Engelsk version/English version:

Holiday info

The entrances are decorated with Christmas lights in the window and Christmas trees. Feel free to put a Christmas greeting to your neighbors in the tree.

Sand is available in buckets at the entrances. If needed, this can be used if it is slippery for you or for your car. Snow removal and de-icing outside of our property is managed by a snow removal company.

 

Candles

Be careful with candles and do not leave lit candles unattended. Keep in mind the risk of fire!

 

Test your smoke detector

We want to remind everyone to test that your smoke detector is working. Test by pressing the test button for a few seconds, then the alarm shall sound.

 

Bulky waste room open during the Holidays

During the holidays the bulky waste room will be open to make it easier for everyone to toss gift wrapping paper and gift packaging. Please respect the rules of what is allowed to put in the waste room. Also, do not dispose any food waste in the bulky waste room. Make sure to fold cardboard boxes and other bulky items, we pay per volume!

 

Christmas tree collection

After January 6th you can leave your Christmas tree by the stairs to the terrace, then Cemi will retrieve them.

 

We wish all residents of Arkitekten7 a Merry Christmas and a Happy New Year!

Sincerely,
The board