header

2014-06-17
Information juni 2014

Information juni 2014

Ökad vattenförbrukning!

Vår vattenförbrukning har ökat markant under april och maj (mer än 40% ökning!).

Vi ber alla medlemmar att kontrollera att inga kranar eller toaletter står och rinner i lägenheten. Vid problem kan man kontakta Cemi (0774-400 990).

 

Sophanteringen

Vi tycker att sophanteringen har fungerat bra nu en tid och vi vill tacka alla medlemmar för detta! Vi hoppas att det kan fortsätta så här bra.

 

Sommarunderhåll av rabatterna

Under sommaren kan våra rabatter behöva lite extra vattning. Om du är intresserad av att hjälpa till med vattningen kan du kontakta styrelsen via mail till info@arkitekten7.com

För att hålla efter ogräset i rabatterna har vi anlitat ett företag som ska komma några gånger under säsongen.

 

Trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 


Engelsk version/English version:

Increased water consumption!

Our consumption of water has increased markedly during April and May (more than 40% increase).

Please check that there are no leaking taps or running toilets in your apartment. If you have a problem you can contact Cemi (0774-400 990).

 

Waste disposal

We have noted that the waste disposal system is working good now and we want to thank all members for this! Keep up the good work.

 

Summer maintenance of flowerbeds

During the summer our flowerbeds may need some extra water. If you are interested to help water the flowerbeds, please contact us by sending an email to info@arkitekten7.com

To keep the weeds out of our flowerbeds we have hired a company who will do weeding a few times during the season.

 

Have a nice summer!

 

Sincerely,
The board