header

Här nedan kan du läsa alla informationsblad från styrelsen under 2012.

 

****************************************************************************************************

 

2012-12-18
Information december 2012

Information december 2012

 

Julinfo

I entréerna har vi i år julpyntat med julbelysning i fönstret och julgranar. Häng gärna upp en julhälsning till grannarna i granen.

Snöskottning samt halkbekämpning för vår fastighet sköts av Storholmen enligt avtal. Snöskyfflar och sand finns vid entréerna så att vi tillsammans, vid behov, kan hjälpa till att hålla snöfritt framför port och trapp.

 

Levande ljus

Lämna inte levande ljus obevakade. Tänk på brandrisken!

 

Julöppet i grovsoprummet

Under julen kommer grovsoprummet att vara öppet så att det blir lättare för alla att slänga  presentpapper och presentförpackningar.
Soprummet öppnas kvällen innan julafton och kommer att stängas igen runt nyår (eller om det blir fullt).
Var snälla och blanda inget matavfall i det som slängs i grovsoprummet!

 

Julgranshämtning

Julgranarna kan ni efter trettonhelgen lämna vid trappan till terrassen så kommer Storholmen att hämta dem.

 

Tidningsinsamling

Var snäll och släng endast tidningar i de behållare vi har avsedda för tidningsinsamling (under trappan till terrassen). Det är inte tillåtet att slänga papperskassar, kuvert, kartonger eller övrigt avfall i dessa behållare.

 

Sortering av matavfall

För drygt en månad sedan började vi med insamling av matavfall i föreningen. Vi är nu 21 hushåll som sorterar matavfall. Vill du börja sortera matavfall kan du hämta ett startpaket (papperspåsar, behållare samt slaskrensare) hos Göran i styrelsen (tel 070-5726815).

 

Vi vill också passa på att önska alla boende i Arkitekten7 en riktigt skön jul- och nyårshelg!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

2012-10-30
Information oktober 2012

Information oktober 2012

 

Telia utrustning

Vid uppgraderingen till Telia Gateway plockades en del gammal utrustning från Telia bort. Denna utrustning (bredbandsswitchen från Inteno och telefonadaptern från tilgin) kommer inte att behövas igen. Under städdagen i höst finns möjlighet att slänga dessa två enheter i grovsoprummet i behållarna för elskrot.

Obs! Detta gäller bara den utrustning ni fått av föreningen. Om ni har beställt egna enheter från Telia ska ni fråga Telia vad ni ska göra med dem.

Den utrustning från Telia som alla lägenheter ska ha nu (som föreningen äger) är:
• 1 st Telia Gateway
• 2 st digitalboxar med fjärrkontroll
• 1 st TV-switch

 

Sortering av matavfall

Under november kommer vi starta med sortering av matavfall i föreningen. Särskilda kärl för matavfall kommer att ställas upp bredvid tidningsinsamlingen. Sortering av matavfall är valfritt. Matavfallet som samlas in omvandlas till biogas.

Kärl för matavfall, tömning av dessa, samt tillhandahållande av papperspåsar att samla matavfallet i är en tjänst som Solna stad erbjuder gratis till bostadsrättsföreningar. Detta innebär att vi på sikt kan minska föreningens kostnader för hämtning av övriga hushållssopor, förutsatt att många väljer att sortera sitt matavfall.

En informationsträff kommer att hållas den 8 november kl 18.30 då en representant från Solna stad berättar mer om sortering av matavfall samt delar ut ett startpaket. Särskilda anslag om detta kommer snart att sättas upp.

Läs mer om sortering av matavfall på Solna stads hemsida:
www.solna.se/matavfall

Vi hoppas att många kommer välja att sortera sitt matavfall och bidra till ett hållbart samhälle.

 

Städdag

Vi planerar för en gemensam städdag söndagen den 11 november. Då kommer vi städa inomhus och utomhus i och kring vår fastighet. Vi avslutar städdagen med korvgrillning på terrassen.

Särskilda anslag med mer information kommer snart att sättas upp.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

2012-09-27
Information september 2012

Information september 2012

 

Telia uppgradering

Under oktober uppgraderar vi föreningens Telia-abonnemang. Hastigheten på bredbandet uppgraderas från 10 Mbit/s till 100 Mbit/s (50/8-100/10 Mbit/s) och i lägenheterna ersätts viss utrustning av en Telia Smart Gateway. Denna uppgradering är till samma pris och samma bindningstid som föreningens tidigare avtal med Telia, så det kommer inte att påverka våra månadsavgifter.

Den Telia Smart Gateway som installeras i lägenheterna ersätter tidigare bredbandsswitch (modemet), telefonadapter, tv-switch samt eventuell trådlös router. Installationen kommer att ske onsdag 10 oktober i 6:ans port och torsdag 11 oktober i 8:ans port. Har du inte möjlighet att vara hemma kan du lämna nyckel till vår ordförande Per Madsén (8:an, 6 tr). De lägenheter som inte är tillgängliga vid tid för installation kan i efterhand kvittera ut utrustning från styrelsen, men då ansvarar man själv för installationen.

Telias installatörer kommer att lämna mer information innan installationen.

 

Lägenhetsbesiktningar

I samband med Telia-uppgraderingen planerar vi att genomföra lägenhetsbesiktningar. Besiktningen är för att styrelsen ska ha koll på eventuella ombyggnationer och även för att kontrollera hur ventilationen fungerar, samt skick på fönster och balkong.

Besiktningen kommer att utföras av Per Madsén och Anders Halldin i styrelsen, som kommer att gå med Telias installatörer.

 

Hyfs i tvättstugan

Var snäll och gör rent efter dig i tvättstugan!

Ta bort ludd ur torktumlaren och torka ur tvättmedelsfacken efter tvätt (ett tips är att kolla att tvättmedlet följer med när maskinen startar). Tänk också på att galgarna i torkrummet tillhör föreningen och de skall aldrig tas med från tvättstugan.

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som många av oss använder. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i när du ska tvätta.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information juni 2012

 

Brandsäkerhet och trappuppgångar

Våra trapphus och entréer ska alltid vara framkomliga för evakuering vid eventuell brand
eller för brandkår och ambulanspersonal.

Det är därför inte tillåtet att placera soppåsar, skor, dörrmattor, barnvagnar eller annat i
trappuppgångarna. Dessutom är det ingen som vill lukta på dina sopor eller snubbla över
dina prylar.

 

Lägenhetsbesiktningar

Vi gör nu ett uppehåll med lägenhetsbesiktningarna till efter semestrarna.

 

Trädgårdsgrupp sökes!

Vill du hjälpa till att planera och hålla våra rabatter fina?

Vi söker personer som vill ingå i en trädgårdsgrupp. Trädgårdsgruppen gör ett viktigt
arbete genom att ansvara för att våra rabatter och entréer är fina och välkomnande. Det
utgår viss ersättning för arbete i trädgårdsgruppen.

Anmäl ditt intresse till styrelsen. Maila till info@arkitekten7.com, lägg en lapp i vita lådan i
port 6 eller knacka på hos en styrelsemedlem.

 

Sommarunderhåll av rabatterna – intresserad av att hjälpa till?

Vi söker personer som är intresserade av att under sommaren (juni-september) vattna,
städa och rensa ogräs i våra rabatter. För arbetet utgår viss ersättning.

Vår förhoppning är att en person är intresserad av att ställa upp under hela perioden.
Alternativt att vi sätter upp ett veckoschema där flera personer tar ansvar.

Anmäl ditt intresse till styrelsen. Maila till info@arkitekten7.com, lägg en lapp i vita lådan i
port 6 eller knacka på hos en styrelsemedlem.

 

Trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information maj 2012

 

Föreningsstämma

Stämman hålls torsdag 24 maj kl 19.00 i föreningens styrelserum. Kallelse har delats ut till alla medlemmar.

 

Cykelrensning

Under våren/sommaren kommer vi göra en inventering av cyklar i källaren och på terrassen och rensa bort de cyklar som saknar ägare.

Plastband kommer att fästas på alla cyklar. Cyklar som fortfarande har bandet kvar efter tre veckor kommer att plockas bort från cykelkällaren eller terrassen och förvaras i låst utrymme. De cyklar som ställts åt sidan fraktas sedan bort vid höststädningen, fram till dess kan de återfås genom kontakt med styrelsen.

Separata lappar med information kommer att sättas upp när det är dags.

 

Nedskräpning

Nedskräpningen framför huset (mot gatan) är ibland tråkig att se. Tänk på att hålla rent och snyggt för allas trevnad. Vi är medvetna om att det säkert kan vara förbipasserande som bidrar och skräpar ner framför vårt hus, men om alla vi medlemmar gör vårt bästa för att hålla rent hoppas vi på en trevligare utemiljö.

Vi vill också påminna alla om att det är absolut förbjudet att kasta fimpar från balkongen.

 

Hemsidan

Snart kommer en ny uppdaterad version av vår hemsida. Gå gärna in och titta!
Adressen är www.arkitekten7.com

Är det någon information du saknar på hemsidan? Skicka ett mail till info@arkitekten7.com

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information april 2012

 

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma är planerad till onsdag 9 maj i föreningens styrelserum. Kallelse till denna kommer att delas ut till varje lägenhet.

 

Vårstädning

Två städkvällar är planerade tisdag 17/4 och onsdag 18/4. Vi planerar att städa både inne och ute, lite beroende på antalet som kommer.

 

Tvättstugan i 8an

Tvättstugan i port åtta kommer att få en ny tvättmaskin samt ett nytt torkskåp. I åttans tvättstuga kommer det sedan att finnas: 2 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 1 mangel, 1 litet torkskåp och 1 nytt stort torkskåp.

 

Lägenhetsbesiktning

Under våren kommer styrelsen att påbörja en lägenhetsbesiktning för att kartlägga problem med ventilation och även andra problem. Problem som bl a har nämnts är missljud i ventilation, problem med matos samt dåliga fönster.
Lägenhetsbesiktningen görs för att få en övergripande bild av de olika problem som finns och uppfattas i huset. Det är därför viktigt att alla medlemmar ställer upp när några från styrelsen går runt och stämmer av vilka problem som upplevs i lägenheten.

 

Takrenoveringen

Takrenoveringen är nu färdig. I skrivande stund återstår det dock några saker som ska åtgärdas. Det har varit ett stort och långt arbete tidsmässigt som har tagit mycket tid och kraft från alla inblandade.

Man har rivit allt gammalt skiffer på taket, tyvärr fanns det asbest i detta men det togs omhand på korrekt vis. Man har också tagit bort all gammal plåt samt gamla eldragningar, antenner och paraboler. Råsponten har bytts ut och även vissa takstolar som var i dåligt skick har bytts ut.
På taket har man lagt ny råspont, papp och plåt. I ränndalarna har man lagt nytt tätskikt. Skorstenen har klätts med plåt. Båda vindar har fått ny lösullsisolering, samt har el dragits om och delvis bytts ut. Båda vindsvåningarna, som tidigare var helt oisolerade, har tilläggsisolerats. Piskbalkongen i port sex har tagits bort och är övertäckt med nytt tak. Detta för att minska risken för inläckage då golvet på piskbalkongen var gammalt och i dåligt skick, troligtvis från när huset var nytt.

Före takrenoveringen hade vi problem med inläckage i huset. Nu har vi minimerat antalet genomföringar och andra riskställen för läckage och vi räknar med att vårt nya tak kommer att hålla tätt!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information februari 2012

 

Takrenoveringen

Taket på 8:an är så gott som klart. Jobbet med rivning av taket på 6:an har påbörjats. Ställningarna runt 8:an kommer snart att tas ned.
Tidplanen gäller fortfarande och allt beräknas vara klart vecka 13.

 

Brandskydd

Enligt lag skall det finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. När kollade du senast att din brandvarnare fungerar och att batteriet är ok?

Vi ber alla medlemmar att kontrollera sin brandvarnare. Tänk på att en fungerande brandvarnare kan rädda liv.

 

Klotter och skadegörelse

Nyligen har vi haft åverkan på portdörren i 6:an. Var noga med att alla dörrar går igen efter er och ställ inte upp dem. Om ni behöver ställa upp dörren vid i- och urlastning, se till att stänga igen dörren efter er.

På vissa ställen har vi råkat ut för klotter, till exempel i hissen i 6:an. Prata gärna med era barn om att det inte är ok att klottra någonstans.
Om ni ser klotter hoppas vi att alla hjälps åt att ta bort det för allas trevnad.

 

Tvättstugan port 8

Maskinparken i tvättstugan i 8:an kommer delvis att bytas ut. Vi planerar att köpa en ny tvättmaskin och eventuellt ett nytt större torkskåp.

 

Tack!

I förra utskicket tog vi upp problemet med soppåsar som ramlar utanför behållarna. Vi bad er att kasta påsen långt in i sopskåpet för att underlätta vid sophämtningen och hjälpa till att hålla nere föreningens kostnader.
Det tycks ha blivit bättre nu och styrelsen vill tacka alla medlemmar för det!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************

 

Information januari 2012

 

Takrenoveringen

Taket på 8:an är snart klart. Väderskyddet kommer att flyttas till 6:an under vecka 3-4. Ställningen på fram- och baksida av 8:an kommer senare att plockas ner. Bygghissen kommer att stå kvar och användas för fortsatt arbete med taket på 6:an.
Tidplanen hålls och allt beräknas vara färdigt vecka 13.

 

Sophämtning

Tänk på att kasta soppåsen långt in i behållaren i sopskåpen, särskilt på måndagar och torsdagar då vi har sophämtning. Risken är annars att soppåsarna staplas upp i framkant och sedan ramlar över kanten vid sophämtning. De påsar som ramlar utanför behållaren plockas inte upp utan blir liggande på marken inne i sopskåpen.
Om vi hjälps åt att fördela soppåsarna i hela behållaren och i alla tre sopskåp kan vi fortsätta med två hämtningar i veckan som vi har idag. För 2 hämtningar i veckan betalar vi i genomsnitt 9 600 kr per månad. En extrahämtning i veckan skulle kosta föreningen 30% extra vilket blir nästan 35 000 kr per år.

 

Vattenförbrukning

Styrelsen har noterat en ökning av vattenförbrukningen under 2011 jämfört med 2010. Tänk på att inte ha vattnet rinnande mer än nödvändigt.
Vattenförbrukningen betalas idag av alla medlemmar oavsett uttag i respektive lägenhet.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

****************************************************************************************************