header

2013-03-01
Information februari 2013

Information februari 2013

 

Inbrott i förråd

Under vintern har det varit inbrott i flera förråd i fastigheten. Då det har varit inbrott utan åverkan på dörrar in till förrådsutrymmena har vi valt att byta lås på dörrar in till förråden.
Var uppmärksam om du ser obehöriga personer i huset.

 

Ytterbelysning


Ytterbelysningen vid källarentrén samt sopskåpen har under hela vintern varit släckt. Det har visat sig vara komplicerat att lösa problemet som orsakat detta. Vi är medvetna om problemet och jobbar på att fixa belysningen.

 

Sophantering

Några boende ställer ofta soppåsar utanför sin dörr. Var snäll och sluta med det!
Det är inte tillåtet att ställa soppåsar i trapphuset, både på grund av brandsäkerheten i fastigheten samt på grund av eventuell lukt.

Utomhus är det ganska skräpigt i våra rabatter och kring sophusen. Lösa sopor runt vår fastighet lockar hit råttor.
Var snäll och släng inte fimpar och annat skräp i rabatterna. Var snäll och knyt soppåsar ordentligt innan ni slänger dem i sopskåpen.

 

Efterlysning – Trädgårdsgrupp

Styrelsen efterlyser en trädgårdsgrupp. Trädgårdsgruppen hjälper bland annat till att planera och ta hand om våra rabatter och blomkrukor. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen