header

Informationsbrev Oktober 2008

•    Stambytet. Som ni vet så slutade den projektledare som vi hade från Scan Clean i somras. Efter en del trassel så har vi nu två kontaktpersoner på Scan Clean. När det gäller administrativa frågor så är det Tommy Persson på Scan Clean som ska kontaktas, han nås på telefon 08 735 67 60 eller via mail info@scanclean.se. När det gäller pågående arbete är det Pelle Vass som ska kontaktas och han nås på telefon 0735 41 37 44. Om ni har funderingar eller frågor så får ni gärna kontakta dem.

•    Avgiftshöjningen. Alla medlemmar i föreningen har från och med den 1 oktober fått en 25% höjning som tidigare aviserats. Det har kommit frågor och funderingar om varför även de lägenheter som inte får sina badrum renoverade måste få en avgiftshöjning. Anledningen är att vi gemensamt äger vår fastighet och vi måste gemensamt dela på underhållskostnaden för vår fastighet.

•    Översvämningar i fastigheten. Under sommarens kraftiga regnväder så har vi upptäckt att de dagvattenbrunnar som finns invid huset inte fungerat som de ska. Dagvattenbrunnen som är till höger om 8:ans port har rasat och vi håller på att se över en lösning för att åtgärda brunnen.

•    Ventilationen i fastigheten måste ses över. Vid de besiktningar som skett efter de första stambytesetapperna så har det upptäckts läckage i ventilationssystemen. Man kan inte kontrollera exakt hur stort problemet är förrän stambytet är klart men så fort stambytet är klart så måste vi se över ventilationen.

•    Hanteringen i grovsoprummet fungerar inte så bra, man får endast kasta saker som får plats i för dem avsedda behållare. Om vi tillsammans kan sköta det så slipper vi stänga igen soprummet.
Ni vet väl att det finns en utmärkt återvinnings-station i Bromma vid Kvarnbacksvägen bakom gamla Lintaverken.

•    Cyklar. Vi har rensat ut bland cyklarna i källaren så att man ska få bättre plats. Det är inte så bra om man låser fast sina cyklar i element eller liknande.

•    Gemensamma dusch och toalettutrymmet. Det borde ligga i allas intresse att det hålls rent och fräscht!


Hälsningar Styrelsen i Arkitekten 7