header

2014-09-28
Information september 2014

Information september 2014

Fönsterrenoveringen

Bygglovsprocessen för ansökan om att byta fönster tog längre tid än vi kunde räkna med. Målsättningen nu är att komma igång med fönsterbyte under tidig vår 2015.

Under hösten kommer målning av de fönster som inte ska bytas ut att ske.

 

Matavfallssortering

Matavfallssorteringen har tyvärr skötts mycket dåligt den senaste tiden. Någon eller några lägger upprepade gånger fel sorts avfall bland vårt matavfall.

I de bruna behållarna för matavfall får endast matavfall slängas och endast i de bruna papperspåsar som är avsedda för matavfall (finns att hämta i tvättstugan i 6an).

Det är absolut inte tillåtet att slänga någon form av plastpåsar i matavfallsbehållarna!

Om du ser att någon har slängt en plastpåse bland matavfallet så uppskattar vi om du plockar upp
påsen och slänger den bland hushållssoporna istället.

 

Höststädning

Vi planerar att göra en höststädning utomhus senare under hösten, när löven fallit. Vi återkommer med datum.

 

Trapphusbelysning

Som ni säkert redan har märkt har vi bytt ut belysningen i trapphusen till rörelsestyrda LED-lampor. Med detta kommer vi spara både energi och pengar.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 


Engelsk version/English version:

Window renovation

The planning application process for replacing our windows took longer than we expected. Our goal now is to get started with window replacement in early spring by 2015.

In autumn, painting will be done of the windows which will not be replaced in the window renovation.

 

Food waste sorting

Food waste sorting has unfortunately been handled very poorly recently. Someone or some places repetedly wrong kind of waste among our food waste.

In the brown containers for food waste only food waste may be disposed of, and only in the brown paper bags intended for food waste (available in the laundry room in no 6).

It is strictly forbidden to place any kind of plastic bags in the food waste containers!

If you see that someone has placed a plastic bag among the food waste we would really appreciate if you remove the bag and instead dispose it in the household waste.

 

Autumn cleaning

We plan to do a cleaning outdoors later in the autumn, once the leaves have fallen. We will come back later with a date.

 

Stairwell light

As you probably already noticed, we have replaced the ligthing in the stairwell to motion controlled LED lighting. With this, we will save both energy and money.

 

Sincerely,
The board